MÓJ KOSZYK
Ogólne Warunki Handlowe
Prawo do anulacji Tutaj znajdą Państwo szczegóły o swoimprawie do anulacji Tutaj znajdą Państwo formularz do anulacji

Partner umowny, zakres ważności
1. Dla wszystkich transakcji zawartych z Klientami w sklepie internetowym modellbahnshop-lippe.com partnerem umownym jest: CASISOFT MindWare GmbH Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8 D-32760 Detm old Prez Jens Rügge a Sąd Rejonowy Lemgo, HRB 4683 1. W odniesieniu do wszystkich umów, dostaw i pozostałych usług obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe w ich aktualnym brzmieniu w chwili dokonania zamówienia. Innych warunków proponowanych przez Klienta nie akceptujemy, chyba że się na nie wyraźnie zgodzimy.

2. Zawarcie umowy
Prezentacja produktów w sklepie online nie jest wiążącą ofertą w rozumieniu prawa handlowego, lecz jedynie niewiążący katalog online. Przez kliknięcie na klawisz "Zamówienie płatne" udzielają Państwo wiążącego zamówienia na towar znajdujący się w koszyku. Potwierdzenie wejścia zamówienia następuje bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Umowa sprzedaży przychodzi wraz z naszym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia lub jest dostarczana wraz z towarem. Mają Państwo możliwość sfinalizować umowę kupna po niemiecku lub po angielsku.

3. Ceny, dostawa
3.1 Obowiązują ceny w chwili wystawienia zamówienia.
W przypadku dostaw na terenie Niemiec koszty wysyłki za zadanie kwotę 1 €.
W przypadku dostaw do Austrii i Holandii, koszty przesyłki na kwotę 3,90 €, od € 100 wartości zamówienia doliczamy koszt dostawy 1 €. Poza Jaźni pobierania poczty w naszych sklepach Detmold i Bremie.

Oferta ta nie ma zastosowania do części zamiennych. Dla części zamiennych, proporcjonalnego i pakowanie koszty wyniosły 6,90 € w Niemczech i 7,90 € dla austriackiej i Holandii. Musimy również podnieść dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 3,20 zł na części zamienne.

Zamówienia w ramach UE € 7,90 od € 100, wartości zamówienia doliczamy koszt dostawy € 3,90. Obowiązują następujące wyjątki: *

* Oferta nie stosuje się do części zamiennych, dealerów i nie dla transmisji w następujących regionach: Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Cypr, Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre & Miquelon, Ceuta i Melilla, Gibraltar

3.2 Dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej. Koszty wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej zostają obliczone automatycznie po podaniu przez Państwo adresu. Koszty wysyłki przedstawione są na Państwa potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz na fakturze. Szczegóły na temat kosztów wysyłki do poszczególnych krajów znajdą Państwo TUTAJ Przy dostawach do krajów spoza Unii Europejskiej obowiązują odpowiednie cła i opłaty. Informacje znajdą Państwo przykładowo pod:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/vat_on_services/index_en.htm 3.3 Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego serwisu kurierskiego, wtedy, o ile nie uzgodniono inaczej, dostawa realizowana jest z naszego magazynu na adres dostawy podany przez Klienta.

4. Płatność
Mogą Państwo dokonać płatności na zasadzie przedpłaty, kartą kredytową, PayPalem lub na rachunek. Obciążenie Państwa konta na karcie kredytowej lun na PayPalu realizowane jest po sfinalizowaniu zamówienia.
Zahlung auf Rechnung Sposób płatności "na rachunek" możliwy jest tylko w Niemczech i po pozytywnej weryfikacji wypłacalności. Poprzez wybór sposobu płatności "na rachunek" potwierdzają Państwo swą zgodę na kontrolę wypłacalności. W celu kontroli wypłacalności na nasze zlecenie działa firma Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, która w swej bazie danych posiada dane odnośnie Państwa finansów, jak adres, dane o wypłacalności wraz z matematycznie i statystycznie obliczonymi parametrami i na uzasadnione żądanie przedstawia nam je do analizy. Na podstawie danych o wypłacalności zastrzegamy sobie prawo ograniczania sposobów płatności tylko do przez nas wybranych.

5. Terminy dostaw
W przypadku natychmiast dostępnego towaru, termin dostawy wynosi 1-3 dni. W przypadku towaru, który musi zostać zamówiony u producenta, termin dostawy zależny jest od specyfikacji. Ważna informacja Podane terminy dostaw odnoszą się do wysyłki w Niemczech i w Europie Zachodniej. Ze względu na procedurę celną, terminy dostawy mogą się bardzo mocno różnić, co w szczególności dotyczy Europy Wschodniej i Azji. Dostawa do krajów tego regionu może trwać nawet do 3 tygodni!

6. Kompensata, zatrzymanie
6.1 Prawo do kompensaty przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy Państwa roszczenia wzajemne zostały orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym lub są bezsporne lub uznane przez nas na piśmie. 6.2 W celu wyegzekwowania swego prawa do zatrzymania, Klient dysponuje tylko takim zakres na ile jego roszczenie wzajemne odnosi się do tych samych stosunków umownych.

7. Zatrzymanie własności
Do chwili rozliczenia wszystkich naszych roszczeń wobec Klienta, dostarczony towar pozostaje naszą własnością.


8. Gwarancja, obsługa Klienta, gwarancja ze strony producenta

8.1 Gwarancja Gwarancji udziela się według przepisów prawnych. Jeśli w okresie gwarancji wynoszącym dwa lata licząc od dnia dostawy wystąpią jakieś usterki, wtedy mają Państwo prawo do późniejszego spełnienia umowy (według Państwa uznania: usunięcie usterki lub nowa dostawa) a przy wystąpieniu okoliczności przewidzianych ustawowo, prawa do obniżenia ceny lub wycofania się z umowy oraz oprócz tego do odszkodowania. 8.2 Dział Obsługi Klienta W razie zapytań, reklamacji i uwag nasz Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz pod numerem telefonu +49 (0)5231-9807-123 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com. 8.3 Jeśli do chwili przekazania wystąpiła spowodowana przez nas usterka, wtedy Klient może zażądać jedynie usunięcia usterki lub wydania towaru bez usterki (późniejsze wykonanie). Mamy prawo do odmowy realizacji wybranego przez Klienta sposobu późniejszego spełnienia umowy, jeśli wiązałoby się to z niewspółmiernymi kosztami. Należy przy tym w szczególności uwzględnić wartość rzeczy w stanie wolnym od wad, znaczenie wady i kwestię, czy istnieje możliwość późniejszego spełnienia umowy bez większych niekorzyści dla klienta. Roszczenia Klienta ograniczają się w tym przypadku do innego rodzaju późniejszego spełnienia umowy; również i w tym przypadku mamy prawo do odmowy, jeśli wiązałoby się to z niewspółmiernymi kosztami. Po dostarczeniu przez nas towaru bez usterek w ramach późniejszego spełnienia umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić nam towar z usterkami i wyświadczyć wartość użytkowania towaru przez czas między dostawą i dostawą zamienną.

8.4 W razie niemożności lub braku gotowości z naszej strony do późniejszego spełnienia umowy lub to spełnienie jest z naszego powodu opóźnione w stosunku do rozsądnych terminów lub nie nastąpiło w inny sposób, wtedy Klient ma prawo według swego uznania odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny zakupu. W razie odstąpienia Klient i my jesteśmy zobowiązani do wzajemnego rozliczenia wzajemnych transakcji. Za osiągnięte korzyści wynikające z użytkowania Klient zobowiązany jest zwrócić rekompensatę. 8.5 Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych wynosi w przypadku przedmiotów używanych jeden rok i nowych - dwa lata. Jeśli usterka ujawni się dopiero po ponad 6 miesiącach po przekazaniu, wtedy Klient zobowiązany jest udowodnić, że towar już w dniu przekazania był wadliwy. 8.6 Roszczenia gwarancyjne wobec nas przysługują jedynie Klientowi i Klient nie może ich odstąpić osobie trzeciej. 8.7 W uzupełnieniu, Klient może wysuwać roszczenia w stosunku do producentów towaru na podstawie deklaracji gwarancyjnych udzielanych przez nich samych (gwarancje od producenta), które często dołączane są do wyrobów. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności, ale w ramach naszego serwisu możemy Państwu pomóc. 8.8 Prosimy w każdym przypadku korzystania z gwarancji i rękojmi mieć na uwadze informację w tej sprawie dołączoną do przesyłki i w razie wątpliwości prosimy dzwonić na naszą infolinię serwisową 05231-9807123. W ten sposób mogą Państwo wnieść swój istotny udział w załatwieniu sprawy gwarancyjnej lub związanej z rękojmią. 8.9 Oprócz tego, prosimy kierować swą korespondencję, zapytania, krytykę i uwagi lub skargi do: CASISOFT MindWare GmbH, Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8, 32760 Detmold.

9. Ograniczenie odpowiedzialności 9.1 Nie odpowiadamy przed przedsiębiorstwami oraz osobami prawnymi oraz instytucjami publicznymi lub instytucjami reprezentującymi odrębny majątek publiczno-prawny za szkody pośrednie, a w szczególności za utracone zyski lub inne szkody majątkowe. 9.2 W stosunku do konsumentów, odpowiedzialność ogranicza się jedynie w przypadku zamiaru kwalifikowanego lub rażącego niedbalstwa w odniesieniu do typowych i dających się przewidzieć szkód. Dalej idące roszczenia ze strony Klientów, niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone. 9.3 Wyżej wymienione wyłączenia z odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli nam lub osobom działającym na nasze zlecenie udowodni się rażące niedbalstwo lub szkody prowadzą do naruszenia obowiązków wynikających z istoty umowy lub z roszczeń na podstawie §§ 1,4 Prawa o Odpowiedzialności za Produkt. Oprócz tego, ograniczenia odpowiedzialności nie odnoszą się do szkód polegających uszczerbkach na zdrowiu lub ciele i utracie życia ; w takich przypadkach odpowiadamy również jedynie w razie prostego zaniedbania naszych prawnych przedstawicieli lub osób działąjących na nasze zlecenie. Odpowiedzialność wynikająca z oświadczenia gwarancyjnego pozostaje również nienaruszona.

W przypadku natychmiast dostępnego towaru, termin dostawy wynosi 1-3 dni. W przypadku towaru, który musi zostać zamówiony u producenta, termin dostawy zależny jest od specyfikacji. Ważna informacja Podane terminy dostaw odnoszą się do wysyłki w Niemczech i w Europie Zachodniej. Ze względu na procedurę celną, terminy dostawy mogą się bardzo mocno różnić, co w szczególności dotyczy Europy Wschodniej i Azji. Dostawa do do krajów tego regionu może trwać nawet do 3 tygodni! Dostawy zagraniczne, poza Europę W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej doliczane są przepisowe cła i opłaty. Informacje znajdą Państwo przykładowo na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm.


Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Mają Państwo prawo w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Termin anulacji wynosi czternaście dni licząc od dnia kiedy Państwo lub Państwa pełnomocnik nie będący przewoźnikiem, weszli lub wszedł w posiadanie ostatniego towaru. W celu zrealizowania Państwa prawa do anulacji prosimy o przesłanie nam faksem CASISOFT MindWare GmbH
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
32760 Detmold

E-Mail: kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com Faks: 05231-9807136 jednoznacznego oświadczenia (np. list przesłany pocztą, faks lub e-mail) w sprawie Państwa anulacji danej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza
Muster-Widerrufsformular (patrz poniżej), co jednak nie jest obligatoryjne. W celu zachowania prawa do anulacji wystarczy, że informację tę o realizacji prawa do anulacji przyślą Państwo przed upływem terminu anulacji. Następstwa anulacji W razie anulacji przez Państwo tej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z zamówienia przez Państwo innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas, wyboru korzystniejszych standardów dostawy) w ciągu czternastu dni od dnia od którego wpłynęła do nas Państwa anulacja tej umowy. Zwrot płatności realizowany jest w tej samej walucie jaka była określona w anulowanej transakcji, chyba że zostało to z Państwem uzgodnione inaczej; w żadnym wypadku przy tym zwrocie nie będą wprowadzane jakiekolwiek opłaty. Mamy prawo do odmowy zwrotu płatności aż do chwili zwrotu towaru lub do chwili przedstawienia dowodów przez Państwo, że towar został odesłany - zależnie od tego, co miało miejsce wcześniej. Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać towar w trybie natychmiastowym i w każdym przypadku w ciągu czternastu dni od daty powiadomienia nas o anulacji tej umowy. Termin zostanie dotrzymany, gdy odeślą Państwo towar przed upływem terminu czternastodniowego. Koszty przesyłki zwrotnej do nas ponosi nasza firma. Prosimy na przesyłce zwrotnej przykleić bezpłatny znaczek. Taki bezpłatny znaczek otrzymają Państwo od nas e-mailem lub na zapytanie pocztą. Zobowiązani są Państwo pokryć koszty za szkody tytułem ewentualnej utraty wartości towaru tylko wtedy, gdy strata ta wiąże się z zakresem nieobjętym niezbędną kontrolą charakterystyki, właściwości i sposobu funkcjonowania towarów.

Następuje zapisanie tekstu umowy. Ogólne Warunki Handlowe mogą Państwo w każdej chwili zobaczyć na niniejszej stronie oraz zapisać na swym komputerze. Konkretne dane do zamówienia oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną również przesłane Państwu e-mailem.

Informacja o anulacji usługi (naprawy)

Prawo do anulacji
Mają Państwo prawo w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Termin anulacji wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. W celu zrealizowania Państwa prawa do anulacji prosimy o przesłanie nam faksem CASISOFT MindWare GmbH
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
32760 Detmold

E-Mail: kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com Faks: 05231-9807136 jednoznacznego oświadczenia (np. list przesłany pocztą, faks lub e-mail) w sprawie Państwa anulacji danej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza, co jednak nie jest obligatoryjne. W celu zachowania prawa do anulacji wystarczy, że informację tę o realizacji prawa do anulacji przyślą Państwo przed upływem terminu anulacji. Następstwa anulacji W razie anulacji przez Państwo tej umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z zamówienia przez Państwo innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas, wyboru korzystniejszych standardów dostawy) w ciągu czternastu dni od dnia od którego wpłynęła do nas Państwa anulacja tej umowy. Zwrot płatności realizowany jest w tej samej walucie jaka była określona w anulowanej transakcji, chyba że zostało to z Państwem uzgodnione inaczej; w żadnym wypadku przy tym zwrocie nie będą wprowadzane jakiekolwiek opłaty. Jeżeli zażądali Państwo, by usługi rozpoczęły się w okresie anulacji, muszą nam Państwo zapłacić stosowną kwotę odpowiadającą udziałowi procentowemu zrealizowanych już usług do chwili, w której poinformowali nas Państwo o skorzystania z prawa do anulacji według niniejszej umowy, w stosunku do całego zakresu przewidzianych umową usług.