MÓJ KOSZYK
Ochrona danych
Transakcje sfinansowane Jeśli sfinansowali Państwo tę umowę za pomocą pożyczki i anulują Państwo już sfinansowaną umowę, wtedy nie są już Państwo dalej związani umową o pożyczkę, jeśli obie umowy tworzą jednolitą całość biznesową. Należy przyjąć, że tak jest w szczególności, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub Państwa pożyczkodawca współdziała z nami w kwestii finansowania. Jeśli pożyczka wpłynie do nas po dojściu do skutku anulacji lub zwrotu, wtedy Państwa pożyczkodawca skontaktuje się z Państwem w sprawie skutków prawnych anulacji lub zwrotu w aspekcie naszych praw i obowiązków wynikających z umowy sfinansowanej. Ostanie postanowienie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotowa umowa ma za zadanie pozyskiwanie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, dewiz lub pochodnych). Jeśli chcą Państwo maksymalnie uniknąć związku umownego, wtedy prosimy anulować obie deklaracje umowne osobno.

Przekazywanie danych osobowych, kontrola wypłacalności Przekazywanie Państwa danych następuje do przedsiębiorstwa spedycyjnego, które otrzymało od nas zlecenie dostawy, o ile jest to konieczne do realizacji dostawy. W celu zrealizowania płatności podajemy Państwa dane do płatności do instytucji kredytowej, która ma na to zlecenie. Przed rozpoczęciem czynności wstępnych przy realizacji usługi, w celu ochrony naszych słusznych interesów zwracamy się o informację o wypłacalności do SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Państwa interesy i prawa są przy tym chronione według postanowień przepisów prawa. Nie będzie miało miejsca przekazywanie tych materiałów osobom trzecim.

Postanowienia końcowe Jeśli jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest w całości lub częściowo prawnie nieskuteczne, albo w przyszłości utraci swą moc prawną, to nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych warunków handlowych.

Bezpieczeństwo danych Państwa dane osobowe zostaną przesłane internetowo w formie zakodowanej za pomocą SSL (128 Bit). Dzięki przedsięwzięciom technicznym i organizacyjnym zabezpieczyliśmy naszą stronę internetową i pozostałe systemy przed utratą danych, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub edycją Państwa danych przez osoby niepowołane. Dostęp do Państwa konta Klienta możliwy jest tylko po podaniu Państwa osobistego hasła. Informacje o dostępie powinni Państwo traktować zawsze jako poufne i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikowania się z nami, szczególnie gdy komputer użytkowany jest wspólnie.

Prawo do anulacji Swoje oświadczenie umowne mogą Państwo anulować w formie tekstu w ciągu miesiąca, bez podania przyczyn (np. list, faks, e-mail) lub - jeśli towar zostanie Państwu przekazany przed upływem terminu - anulować umowę poprzez jego odesłanie. Termin zaczyna się po otrzymaniu tej wiadomości w formie tekstowej, jednak nie przed przyjęciem towaru przez odbiorcę (przy powtarzającej się dostawie towarów tego samego rodzaju nie przed przyjęciem pierwszej dostawy częściowej) i również przed spełnieniem naszych obowiązków powiadamiania według § 312c ustęp 2 BGB w połączeniu z § 1 ustęp 1, 2 oraz 4 BGBInfoV oraz naszych obowiązków według § 312e ustęp 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z § 3 BGB-InfoV. W celu zachowania terminu anulacji wystarczy we właściwym czasie odesłać anulację lub sam towar. Anulację należy kierować do: CASISOFT MindWare GmbH
Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8
32760 Detmold

Muster-Widerrufsformular

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, to prosimy wypełnić niniejszy formularz i odesłać go nam.)

– Do CASISOFT MindWare GmbH, Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8, 32760 Detmold, kundenservice@mail.modellbahnshop-lippe.com, Fax: 05231-9807136

– Niniejszym anuluję(-emy) (*) zawartą przeze mnie(przez nas) (*) umowę kupna następujących towarów (*)/wykonania następującej usługi (*)

– zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*)

– Nazwisko(-a)/konsumenta(ów)

– Adres konsumenta(ów

– Podpis konsumenta(ów) (tylko przy informacji w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Transakcje sfinansowane Tę umowę sfinansowali Państwo poprzez pożyczkę i anulują Państwo sfinansowaną umowę, przez co nie są już Państwo już dalej związani umową pożyczki, jeśli obie umowy tworzą jednolitą całość biznesową. Należy przyjąć, że tak jest w szczególności, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub Państwa pożyczkodawca współdziała z nami w kwestii finansowania. Jeśli pożyczka wpłynie do nas po dojściu do skutku anulacji lub zwrotu, wtedy Państwa pożyczkodawca skontaktuje się z Państwem w sprawie skutków prawnych anulacji lub zwrotu w aspekcie naszych praw i obowiązków wynikających z umowy sfinansowanej. Ostanie postanowienie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotowa umowa ma za zadanie pozyskiwanie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, dewiz lub pochodnych). Jeśli chcą Państwo maksymalnie uniknąć związku umownego, wtedy prosimy anulować obie deklaracje umowne osobno. Koniec informacji o anulacji

Informacja o zakresie odpowiedzialności dla linków internetowych: Pomimo starannej kontroli treści nie przejmujemy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest wyłącznie ich użytkownik.

Osobą odpowiedzialną według Ustawy Telemedialnej (TMG) oraz osobą odpowiedzialną za treść według § 10 Państwowej Ustawy i Radiofonii (RStV) jest: Pan Jens Rügge, Casisoft MindWare GmbH, Leonardo-Da-Vinci-Weg 6-8, 32760 Detmold.